Category Archives: CALL OF DUTY

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục dẫn đầu danh sách game nhiều người chơi nhất Quý 1 2021

Ngày 28/04/2021, Trang The Esports Observer có đăng tải về Top 15 game được nhiều người chơi nhất Quý 1 năm 2021, danh sách này dựa trên lượng người truy cập, số giải đấu Esport do game đó tổ chức trong quý, có thể thấy, Liên minh huyền thoại đang dẫn đầu và liên tục […]

WARZONE: CẢNH BÁO GIAO THỨC QUẢN LÝ. 2021-04-01 | FACT

besporpro-call-of-duty-news-cover

WARZONE: CẢNH BÁO GIAO THỨC QUẢN LÝ. 2021-04-01 Warning Upgrade: BCH4 TV Station Compromised. Verdansk Contamination Levels risen to 33% By Armistice Central Command on April 01, 2021 Chú ý tất cả các nhân viên của Verdansk. Hệ thống Phát thanh Khẩn cấp đã đưa ra cảnh báo lây nhiễm cho Đài truyền hình BCH4 […]